Links

Work Manager

W tej sekcji znaleźć można wiele objaśnień i filmów instruujących, w jaki sposób używać oprogramowaniaEnate Work Manager do codziennego zarządzania procesami biznesowymi.

Work Manager Przegląd

Work Manager jest internetową aplikacją używaną przez członków zespołu Service Delivery do interakcji z Biletami, Procesami i Czynnościami realizowanymi w ramach zarządzanych procesów biznesowych.
Użytkownikami Work Managera są agenci serwisowi, liderzy zespołów, kierownicy operacyjni i kadra zarządzająca. Work Manager oferuje standardowy zestaw podglądów dla tych użytkowników do wykonywania pracy.
Work Manager jest przeznaczony do obsługi następujących przeglądarek:
  • Najnowsza wersja przeglądarki Chrome (w momencie wydania)
  • Najnowsza wersja przeglądarki Firefox (w momencie wydania)
  • Najnowsza wersja przeglądarki Microsoft Edge, oparta na Chromie (w momencie wydania).

Różne role w Work Manager

Istnieją dwa różne typy ról w Enate Work Manager. Użytkownicy mogą być zarejestrowani jako Lider zespołu lub Członek zespołu Ustawienia te można zdefiniować w programie Enate Builder (kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji).
Liderzy zespołów to pracownicy, którzy są odpowiedzialni za zespoły i obszary robocze. Użytkownicy Enate ustawieni jako Liderzy Zespołów mogą zobaczyć element pracy przydzielonych do osób w swoim zespole (osoby, które im odpowiadają) oraz w kolejkach roboczych, które są ustawione jako menedżer. Mogą ustawiać poziomy uprawnień dla swoich członków zespołu i (w ten sam sposób, w jaki mogą to robić członkowie zespołu) mogą tworzyć elementy pracy i ręcznie przypisywać pracę. Mogą również zobaczyć swoje sieci botów i które boty są zajęte, nad czym pracują, które boty są nieaktywne, a które aktualnie offline.
Członkowie Zespołu to współpracownicy, którzy podlegają Liderowi Zespołu i mają mniejszy poziom dostępu niż Liderzy Zespołu. Na swojej stronie głównej mogą zobaczyć przypisane im prace i, jeśli mają to zrobić, zadania przypisane z pracownikami (osobami, które podlegają temu samemu liderowi zespołu co oni) oraz w Kolejkach, z których pracują.
Last modified 3mo ago