Ostatnio dostępne elementy pracy

Jeśli chcesz szybko uzyskać dostęp do elementu pracy (np. chcesz ponownie otworzyć kartę elementu pracy, którą właśnie zamknąłeś), otwórz link „Ostatnio dostępne” z menu nawigacyjnego.

Spowoduje to wyświetlenie listy 20 ostatnich elementów, do których masz dostęp (wraz z datą, kiedy karta została zamknięta), uporządkowanych według najnowszych. Kliknij element, aby ponownie otworzyć tę kartę.

Last updated