Links

Uzyskiwanie nowych przedmioty pracy

Kliknięcie przycisku „Wyciągnij z kolejki” w nagłówku siatki skrzynki odbiorczej spowoduje przypisanie nowej pracy.

Ściągnij z Zasad Alokacji Kolejki

W jaki sposób system określa, który element pracy dać któremu użytkownikowi, gdy kliknie się na w przycisk „Wyciągnij z Kolejki" w ich skrzynce odbiorczej?
System działa, przeglądając wszystkie nieprzypisane elementy pracy ze wszystkich Kolejek, z którymi użytkownik jest połączony, i ma do nich uprawnienia, oraz przypisuje jeden nowy element pracy, nadając priorytet elementom w następujący sposób:
  1. 1.
    Każda aktualnie ZALEGŁY element pracy (pierwszy najbardziej zaległy element). Jeśli nie znaleziono żadnego, to
  2. 2.
    Dowolny element pracy, który został odrzucony przez Robota. Jeśli nie znaleziono żadnego, to
  3. 3.
    Dowolny element pracy (którego termin upływa najwcześniej zostanie wybrany jako pierwszy).
Uwaga: Kolejki ustawione w „trybie ścisłym” służą wyłącznie do przydzielania pracy robotom. Wszyscy użytkownicy będący ludźmi połączeni z takimi kolejkami są tylko rezerwą dla odrzuconych elementów pracy robota i nie są automatycznie przydzielani do normalnych, nieodrzuconych elementów pracy po naciśnięciu przycisku „Wyciągnij z kolejki”.