Przekształcenie zapytania w sprawę

Jeśli podczas przetwarzania zapytania okaże się, że dane zgłoszenie lepiej byłoby rozpatrzeć w formie sprawy, można dokonać przekształcenia zapytania w sprawę.

W tym celu należy rozwinąć kartę zapytania, wybrać „Przekształć w sprawę”, a następnie wskazać proces sprawy, w który ma być przekształcone zapytanie.

System wyświetli wówczas wszelkie powiązane karty niestandardowe dla tej sprawy – wystarczy wprowadzić wszystkie wymagane dane i kliknąć „Rozpocznij Sprawę” na karcie informacyjnej.

Jeśli ustawienia systemu pozwalają użytkownikowi na zmianę terminu zakończenia podczas tworzenia sprawy, można w tym miejscu wybrać nową datę.

Jeśli ustawienia systemu pozwalają na ustawienie harmonogramu dla nowej sprawy podczas jej tworzenia w Work Managerze, można w tym miejscu wybrać harmonogram.

Można zachować każde osobne zapytanie do rozpatrzenia przez siebie, wybierając na karcie ustawień opcję „Zatrzymaj przy mnie”, a także zdecydować o wysłaniu do głównego kontaktu danego zapytania wiadomości e-mail z informacją, że zapytanie zostało przekształcone w sprawę – w tym celu należy zaznaczyć opcję „Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail”.

Aby potwierdzić przekształcenie zapytania w sprawę, należy kliknąć przycisk na karcie informacyjnej:

Wyświetlone zostaną komunikaty potwierdzające, że zapytanie zostanie zamknięte i zastąpione sprawą (z tym samym numerem referencyjnym, ale z oznaczeniem „-C” na końcu).

Oryginalne zapytanie nie jest już częścią świadczonej usługi i ma teraz status „Oczekuje” z metodą rozwiązania „Sprawa rozpoczęta” oraz linkiem do tej sprawy.

Status oryginalnego zapytania zmieni się na „Zamknięte” po zamknięciu rozpoczętej z niego sprawy.

Nowa rozpoczęta sprawa ma status „Do zrobienia”.

Last updated