Karta kontaktu

Przegląd

Na karcie kontaktu, która znajduje się w panelu bocznym zapytań, spraw i czynności, można wskazać osoby powiązane z elementem pracy i ustawić ich tagi kontaktów.

Kliknięcie danego rejestru otworzy nową kartę ze stroną „Aktywność kontaktu”, na której znaleźć można szczegółowe informacje na temat danego kontaktu.

Automatyczne wypełnianie karty kontaktu

Kontakty ustawianie na podstawie pierwotnej wiadomości e-mail

Jeśli wiadomość e-mail przychodzi z adresu powiązanego z użytkownikiem systemu lub kontaktem zewnętrznym, który został wcześniej zarejestrowany w systemie, jego dane są automatycznie podstawiane na karcie kontaktów podczas tworzenia zapytania przez system. Zostaną one również automatycznie oznaczone jako „Wnioskodawca pierwotny”, „Wnioskodawca”, „Podmiot” i „Kontakt główny”. Te tagi można usunąć.

Nadawca może zostać oznaczony jako „Kontakt główny” także przez pierwszego użytkownika, który zajmie się danym zapytaniem, jeśli uzna to za stosowne. Jeśli któryś z powyższych typów relacji zostanie przypisany do nowego kontaktu, poprzedni utraci swój tag.

Tagi kontaktu podstawione ze strony „Aktywność kontaktu”

Podobnie gdy element pracy został utworzony za pomocą przycisku „Rozpocznij element pracy” na stronie „Aktywność kontaktu”, kontakt ten zostanie oznaczony jako „Wnioskodawca pierwotny”, „Wnioskodawca”, „Podmiot” i „Kontakt główny” tego elementu.

Ręczne dodawanie kontaktów na karcie kontaktu

Kontakty do elementu pracy można dodawać również ręcznie, wyszukując je na karcie kontaktu.

Uwaga: zobaczymy tylko kontakty z tej samej firmy, której dotyczy element pracy.

Jeśli wyszukanie nie przyniosło rezultatów, ponieważ użytkownika nie ma jeszcze w systemie, opcja „Utwórz kontakt” umożliwia dodanie go do bazy i uzupełnienie jego danych.

Po wpisaniu adresu e-mail system odczyta i wstawi w odpowiednie pola imię i nazwisko kontaktu. Po dodaniu wszystkich informacji i kliknięciu przycisku „Utwórz kontakt” nastąpi przekierowanie z powrotem do elementu pracy.

Dodany ręcznie kontakt zostanie domyślnie oznaczony jako „Kontakt główny”, „Wnioskodawca pierwotny”, „Wnioskodawca” i „Podmiot”. Tagi „Kontakt główny”, „Wnioskodawca” i „Podmiot” można później przypisać ręcznie innym użytkownikom, ale należy pamiętać, że raz ustawionego tagu „Wnioskodawca pierwotny” nie da się już zmienić.

Last updated