Pasek zespołu dla liderów zespołu

Pasek ten znajduje się w prawej części strony domowej.

Jeśli dany użytkownik jest liderem zespołu, na swoim pasku zespołu zobaczy członków swojego zespołu, swoje boty oraz nieprzypisaną pracę.

Mój zespół

W górnej części paska zespołu widać należące do niego osoby, a dla każdej z nich:

 • Ilość opóźnionej pracy (liczba w środku wykresu kołowego);

 • Termin wykonania tej pracy (oznaczony kolorami czerwonym, pomarańczowym i zielonym);

 • Aktualny status (dostępny lub niepołączony).

Opcje wyświetlania dla członków Mojego zespołu

Status członków zespołu: dostępny albo niepołączony

W tym miejscu użytkownik może sprawdzić, czy członkowie jego zespołu są online czy offline.

System śledzi aktywne sesje Enate w przeglądarce internetowej użytkownika, dzięki czemu potrafi określić, czy jest on wciąż zalogowany.

Uwaga: w przypadku niewłaściwego wylogowania (np. zamknięcia przeglądarki albo wyłączenia komputera bez uprzedniego wylogowania się z Enate) system będzie wyświetlał status online przez standardowy czas oczekiwania (wynoszący zwykle 30 minut).

Należy pamiętać, że status dostępny/niepołączony służy wyłącznie celom informacyjnym i nie jest brany pod uwagę jako kryterium przydziału (np. w ustawieniach „Do kogo to trafi?”).

Dzięki zastosowaniu filtrów można wyświetlać tylko dostępnych, tylko niepołączonych lub wszystkich członków zespołu.

Sortowanie według statusu elementu pracy

Członków zespołu można sortować według statusu elementu pracy:

 • Najmniej / Najwięcej pracy (łącznie)

 • Najmniej / Najbardziej opóźniony (pomarańczowy)

 • Najmniej / Najbardziej opóźniony (czerwony)

 • Najmniej / Najbardziej na czas (zielony)

 • Pozwoli to namierzyć zbyt rozciągnięte zasoby i członków zespołu, między których można podzielić zadania, żeby zrównoważyć obciążenie pracą.

Wyszukiwanie członków zespołu

Wyszukiwarka tekstowa umożliwia także wyszukiwanie poszczególnych użytkowników na liście.

Wyświetlanie pojedynczego użytkownika

Po kliknięciu członka zespołu na pasku zespołu, na siatce wyświetlone zostaną tylko elementy pracy aktualnie przypisane do niego.

Zmieni się również wykres słupkowy, który skupi się teraz na profilu tego użytkownika. Wyświetlane dane obejmują ilość przypisanej pracy (liczba w środku wykresu kołowego), a także termin jej zakończenia (oznaczony kolorami czerwonym, pomarańczowym i zielonym).

Dodatkowo liderzy mają możliwość przeglądania i modyfikowania następujących ustawień dotyczących członków swoich zespołów:

 • Może tworzyć: użytkownik może tworzyć elementy pracy w tych obszarach działalności firmy, do których ma uprawnienia. Należy pamiętać, że bez względu na systemowe ustawienia wszyscy użytkownicy będą mogli tworzyć nowe elementy pracy z nieprzetworzonych wiadomości e-mail;

 • Może przeglądać osoby i kolejki: użytkownik może śledzić zadania, którymi już zajmują się inni członkowie zespołu, a także czekającą na nich ilość pracy w kolejkach;

 • Może przenosić przypisanie: użytkownik może przenosić przypisanie tych elementów pracy, do których ma uprawnienia;

 • Może zajmować się tylko elementami ze swoich kolejek: użytkownik może pracować tylko nad elementami należącymi do przypisanych do niego kolejek. Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy mogą przetwarzać elementy pracy należące do dowolnych kolejek (o ile mają odpowiednie uprawnienia). Z kolei włączenie tej opcji oznacza zablokowanie możliwości przypisywania użytkownikom elementów spoza ich kolejek (chociaż mogą kontynuować pracę z tymi, które nie pochodzą z ich kolejek, ale zostały do nich przypisane wcześniej). Przypisanie takich elementów pracy do użytkownika można cofnąć ręcznie. Użytkownicy wciąż będą mogli pracować z elementami, które nie są przypisane do żadnej kolejki.

Aby zamknąć ten widok i powrócić do standardowego wykresu słupkowego wszystkich elementów pracy, należy kliknąć ikonę „X”.

Boty

Wszelkie roboty, które są dostępne do pracy na przedmiotach, którymi zarządzasz / pracujesz, pogrupowane według sieci robotów:

Każdy rząd robotów wyświetla inną sieć robotów wraz z ich Technologią (np. UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism itp.).

Wyświetlona zostanie liczba elementów pracy „dających się wyładować” w szeregu dla sieci robotów, a także szacunkowa ilość pracy pozostającej do dyspozycji dla sieci robotów w minutach.

Jeśli którykolwiek z robotów w sieci jest w trybie offline lub nie odpowiada, zostanie wyświetlona ikona ostrzeżenia.

Ponadto możliwa jest sytuacja, gdy niektóre z elementów pracy, które można przekazać tym botom, znajdują się poza strefą uprawnień danego użytkownika. W takim przypadku zostanie mu wyświetlona ostrzegawcza ikona „i” oraz stosowny komunikat.

Przeglądanie moich Robotów

Kliknięcie sieci robotów w sekcji Boty zamienia główny ekran wykresu słupkowego, aby wyświetlić grupę robotów ORAZ odfiltrowuje wyniki siatki, aby pokazać elementy robocze „do uruchomienia”.

Na tym widoku Liderzy zespołów mogą

 • Zobaczyć status poszczególnych robotów w sieci robotów:

  • Bezczynny - bot jest dostępny do pracy

  • Offline/Niepodłączone - Jeśli twój bot korzysta z głębokiej integracji, takiej jak synchronizacja orkiestracji UiPath, status offline oznacza, że twój system informatyczny nie może połączyć się z botem. W takiej sytuacji możesz ponownie przydzielić elementy pracy bota do innych zasobów. Jeśli Twój bot nie korzysta z głębokiej integracji, takiej jak Blue Prism, status aktywny oznacza, że Twój system IT nie łączył się z botem przez określony czas.

  • Zawieszony - przeciętna praca bota nie mieści się w zakresie odchylenia standardowego, więc została wstrzymana

  • Zintegrowany zajęty - robot jest zajęty pracą nad zadaniem, do którego został przypisany

  • Niezależnie zajęty- robot jest zajęty pracą nad zadaniem, do którego nie został przypisany

 • Wyświetlić pracę aktualnie wykonywaną przez poszczególne roboty

 • Przefiltrować widok w dół do pojedynczego robota.

 • Zobaczyć, ile pracy pozostało botom do wykonania (zarówno pod względem objętości, np. 20 pozycji, jak i ilości minut, które pozostały do wykonania, tj., ile czasu, naszym zdaniem, zajmie wykonanie wszystkich tych 20 pozycji).

 • System może oszacować ilość pracy pozostałą w minutach, ponieważ w programie Kreator skonfigurowano wartość „szacowanego czasu trwania” dla różnych czynności. System po prostu sumuje ich wartość dla czynności aktualnie dostępnych dla robotów.

Siatka pokaże przewidywane czasy rozpoczęcia i zakończenia dla każdego dzieła, kodując kolorami przewidywaną datę zakończenia, aby pokazać, czy dojdzie do przekroczenia terminu – to pomaga liderowi zespołu ustalić, czy należy dodać kolejne zasoby ludzkie / robota w celu spełnienia SLA.

Widok można zamknąć, powracając do standardowego widoku wykresu słupkowego wszystkich elementów pracy.

W jaki sposób system określa, które elementy pracy do dać ROBOTOWI, kiedy oni wysyłają prośbę „Zdobądź więcej pracy" ?

System działa, przeglądając wszystkie nieprzypisane elementy pracy Czynności ze wszystkich kolejek, z którymi robot jest połączony i dla których sieć robota jest ustawiona jako odpowiednia sieć w „Ustawieniach ogólnych” skonfigurowanych dla tej czynności (odpowiednik uprawnień robota), następnie z tej listy określa termin najwcześniejszy i przypisuje czynność do robota.

Wyjątki: Jeśli robot jest już przypisany jako pracujący nad czynnością, a mimo to wysyła do Enate żądanie „Zdobądź więcej pracy”, system odeśle odpowiedź do Robota tej samej czynności - skutecznie powtarzając, że bot powinien wykonać tę czynność. System wykona to w sumie 3 razy, jeśli robot będzie nadal wysyłać takie żądania, gdy nadal będzie przypuszczalnie „zajęty'', a przy następnym takim żądaniu zdejmie czynność z robota, oznaczając je jako przydzielone człowiekowi, a nie robotowi, następnie będzie postępować zgodnie z normalną logiką przypisywania robotowi najwcześniejszej czynności z listy czynności, które może wykonać.

Nieprzypisana praca

W dolnej części paska zespołu użytkownik znaleźć może pogrupowane według kolejek informacje, jak dużo nieprzypisanej pracy znajduje się jeszcze w tych, którymi zarządza. Dane te obejmują ilość nieprzypisanej pracy w każdej kolejce (liczba w środku wykresu kołowego), a także termin jej zakończenia (oznaczony kolorami czerwonym, pomarańczowym i zielonym).

Jeśli znajduje się tutaj nieprzypisana praca, której termin zakończenia już upłynął (będą to wszelkie elementy oznaczone w tej sekcji na czerwono), należy możliwie szybko szukać rozwiązania tej sytuacji.

Last updated