Links

Obserwowane

Obserwowane to lista umożliwiająca grupowanie w jednym miejscu elementów pracy, na których chcemy się skupić. Może służyć jako uzupełnienie listy bieżących spraw do załatwienia lub zbiór skrótów do elementów, które potrzebujemy mieć zawsze pod ręką.
Więcej informacji znaleźć można w poniższym filmie:
Korzystanie z Obserwowanych
Do listy można dodać maksymalnie 50 zapytań, czynności i spraw – również tych, które nie są przypisane do nas. Obserwowane są dostępne z każdego miejsca w Work Managerze poprzez ikonę znajdującą się na pasku nagłówka.
Kliknięcie elementu otworzy go bezpośrednio albo w nowej, albo w aktualnie używanej karcie przeglądarki (w zależności od wybranych ustawień).

Dodawanie elementów pracy do Obserwowanych

Elementy pracy można dodawać do listy Obserwowanych na kilka sposobów:
  • Z poziomu samej listy, klikając ikonę plusa, a następnie wyszukując dany element pracy według jego tytułu albo numeru referencyjnego. Po wybraniu właściwego elementu lub elementów z wyników wyszukiwania należy kliknąć przycisk, aby zostały dodane do listy.
  • Klikając ikonę „Dodaj do Obserwowanych” na ekranie zapytania, czynności lub sprawy.
  • Z siatki strony domowej, wybierając jeden lub więcej elementów pracy i klikając opcję „Dodaj do Obserwowanych”, która pojawi się na nagłówku siatki.
Kolejność dodanych elementów na liście można dowolnie zmieniać, przeciągając je i upuszczając w wybranym miejscu.

Usuwanie elementów pracy z Obserwowanych

Zapytanie, sprawa lub czynność, które znajdują się już w Obserwowanych, będą po otwarciu wyświetlone z zaznaczoną odpowiednią ikoną. Aby usunąć je z listy, wystarczy jeszcze raz kliknąć ten odnośnik. Można również zaznaczyć wybrane do usunięcia elementy na samej liście, kliknąć opcję usuwania i potwierdzić decyzję.
Należy przy tym pamiętać, że elementy pracy, których status zmieni się na „Rozwiązane” lub „Zamknięte”, zostaną automatycznie usunięte z Obserwowanych, zwalniając tym samym miejsce dla kolejnych, które wymagają uwagi użytkownika. Użytkownicy mogą jednak dodawać do swoich Obserwowanych elementy oznaczone jako „Rozwiązane” lub „Zamknięte”, jeśli tego potrzebują.

Otwieranie elementów pracy z Obserwowanych

Może się zdarzyć, że podczas próby jednoczesnego otwarcia wielu odnośników z listy Obserwowanych w nowych kartach wyświetlone zostanie okienko z informacją, że określone elementy nie mogą zostać wyświetlone. Należy wówczas zezwolić przeglądarce na otwieranie wyskakujących okien i przekierowań z Enate.