Strona „Aktywność kontaktu”

Na stronie „Aktywność kontaktu” wyświetlana jest szczegółowa historia aktywności danego odbiorcy usługi.

Do strony „Aktywność kontaktu” można przejść przez:

1. Szybkie wyszukiwanie – klikając użytkownika w szybkim wyszukiwaniu.

2. Element pracy – klikając wybrany kontakt na karcie kontaktu danego elementu pracy.

3. stronę „Zarządzanie kontaktami” – klikając na imię kontaktu na stronie „Zarządzanie kontaktami”.

W prawej części ekranu na stronie „Aktywność kontaktu” wyświetlane są szczegóły kontaktu, które w razie potrzeby można edytować.

Karta „Elementy pracy” zawiera wszystkie elementy pracy powiązane z danym kontaktem. Każdy element pracy jest pokazany jako karta z danymi na jego temat, takimi jak odniesienia, tytuł elementu, termin zakończenia, osoba przypisana, kolejka i stan. Elementy pracy można otworzyć w celu uzyskania dalszych szczegółów, klikając odnośnik i tytuł. Domyślnie wyświetlane są uruchomione elementy, ale można również wyświetlać te już zakończone.

Karta „Komunikacja” pozwala wyświetlić komunikację (wiadomości e-mail, uwagi) powiązaną z danym użytkownikiem, a także skojarzone z nim elementy pracy. W tym miejscu można też wyszukać określone pozycje komunikacji.

Nową pracę dla kontaktu można również rozpocząć ze strony jego aktywności. Zostanie on wówczas automatycznie przypisany jako kontakt główny, wnioskodawca i podmiot elementu pracy, a także oznaczony tagiem domyślnym, jeśli ten został ustawiony. Należy pamiętać, że podczas uruchamiania zapytania opcja „Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail” jest automatycznie wyłączana.

To, które elementy pracy można uruchomić ze strony „Aktywność kontaktu”, zależy od ustawień w Builderze, firmy, do której ograniczony jest kontakt, daty utworzenia elementu w Work Managerze oraz firmy, do której został ograniczony użytkownik.

Można skopiować nazwę użytkownika, klikając przycisk kopiowania na zakładce:

Last updated