Rozpoczęcie Czynności

Najczęściej działania w sprawie są uruchamiane automatycznie (albo przez przepływ procesów, albo na podstawie harmonogramów). Jeśli jednak akcja została skonfigurowana do ręcznego uruchamiania, możesz to zrobić z poziomu procesu.

Wybrać zakładkę „Rozpoczęcie czynności" w sekcji „Czynności". W panelu wynikowym wybierz typ akcji do uruchomienia (musi być skonfigurowany jako ręcznie uruchamiany w Kreatorze), ustaw termin i określ, ile akcji chcesz uruchomić. Określ instrukcje działania, jeśli chcesz, aby różniły się one od domyślnych wyświetlanych instrukcji.

Naciśnij "Rozpocznij Czynność", aby potwierdzić. Możesz odświeżyć ekran, aby zobaczyć nowo utworzoną akcję:

Uwaga:

  • Nie musisz mieć przydzielonego procesu, aby rozpocząć nową czynność.

  • Opcja ta jest również dostępna w ramach każdego z działań w ramach procesu.

Zakładka nie zostanie zamknięta po uruchomieniu nowej akcji, ponieważ jest to czynność dodatkowa, która nie modyfikuje aktualnego procesu.

Last updated