Scalanie zapytania w inne zapytanie/sprawę/czynność

Przegląd

Funkcja ta pozwala scalić istniejące elementy pracy ze sobą, dzięki czemu wnioski, które napłynęły osobno, a które w rzeczywistości powinny być rozpatrywane razem, można traktować jak jeden element.

Jest to przydatne np. w sytuacji, gdy przychodząca wiadomość e-mail, zamiast automatycznie dołączyć się do już istniejącego wniosku, z którym jest powiązana, przez pomyłkę tworzy nowe zapytanie. Może się tak zdarzyć, gdy przychodzący e-mail nie jest bezpośrednią odpowiedzią na wiadomość wysłaną wcześniej z Enate lub gdy nie zawarto w nim numeru referencyjnego pierwotnego zapytania.

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji scalania można znaleźć w poniższym filmie i dalszej części tekstu.

Scalanie w praktyce

Enate umożliwia scalanie zapytań na dwa sposoby:

Zamknięcie zapytania i scalenie go z innym elementem pracy

Aby scalić zapytanie z innym elementem pracy, należy przejść na kartę „Scal” i wybrać do zamknięcia „Ten element pracy”. Następnie, korzystając ze znajdującego się obok pola wyszukiwarki, trzeba wskazać element pracy, z którym ma być scalone zapytanie. Można wyszukiwać według tytułu, numeru referencyjnego oraz nazwy klienta, kontraktu lub usługi, do których należy element pracy.

Uwaga: w przypadku zamknięcia i scalenia zapytania z innym zapytaniem, sprawą lub czynnością, wybrany do tego element pracy musi być aktywny. Dodatkowo, jeśli wyszukiwanie zwróci więcej niż 50 wyników, wyświetlonych zostanie tylko 50 najbardziej trafnych. Gdyby zabrakło w nich tego elementu pracy, o który chodzi użytkownikowi, należy dodać więcej kryteriów wyszukiwania, co zawęzi wyniki.

W celu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk „Scal” na karcie informacyjnej.

Karta zapytania zostanie zamknięta, a sam element otrzyma status „Zamknięty” z metodą rozwiązania „Scalenie”.

Ponowne kliknięcie zamkniętego zapytania wyświetli jego status, dane osoby, która je rozwiązała oraz metodę rozwiązania (czyli „Scalenie”). Na karcie informacyjnej pojawi się również odnośnik do elementu pracy, z którym zostało scalone.

Komunikacja z zamkniętego zapytania będzie odtąd wyświetlana na osi czasu docelowego elementu pracy wraz z oznaczeniem w postaci zielonej kropki wskazującym, że to nowe pozycje, oraz numerem referencyjnym pierwotnego zapytania, z którego pochodzą. Znaczniki znikną, gdy użytkownik oznaczy nowe informacje jako przeczytane.

Zostawienie zapytania otwartego i scalenie z nim innych zapytań

Aby zostawić zapytanie otwarte i scalić z nim inne zapytania, należy przejść na kartę „Scal” i zaznaczyć do zamknięcia „Inne elementy pracy”. Następnie, korzystając ze znajdującego się obok pola wyszukiwarki, trzeba wskazać element (lub elementy) pracy, które mają być scalone z zapytaniem. Można wyszukiwać według tytułu, numeru referencyjnego oraz nazwy klienta, kontraktu lub usługi, do których należy element pracy.

Uwaga: w przypadku zamknięcia innych elementów pracy użytkownik ma do wyboru tylko zapytanie, ale może wybrać do scalenia więcej niż jedno. Jeśli wyszukiwanie zwróci więcej niż 50 wyników, wyświetlonych zostanie tylko 50 najbardziej trafnych. Gdyby zabrakło w nich tego elementu pracy, o który chodzi użytkownikowi, należy dodać więcej kryteriów wyszukiwania, co zawęzi wyniki.

W celu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk „Scal” na karcie informacyjnej.

Zapytanie lub zapytania wybrane do scalenia zostaną zamknięte z metodą rozwiązania „Scalenie” i uzupełnione o odnośnik do zapytania, z którym je scalono. Ponowne kliknięcie zamkniętego zapytania wyświetli jego status, dane osoby, która je rozwiązała oraz metodę rozwiązania (czyli „Scalenie”). Na karcie informacyjnej pojawi się również odnośnik do elementu pracy, z którym zostało scalone.

Komunikacja z zamkniętego zapytania będzie odtąd wyświetlana na osi czasu docelowego zapytania wraz z oznaczeniem w postaci zielonej kropki wskazującej, że to nowe pozycje, oraz numerem referencyjnym pierwotnego zapytania, z którego pochodzą. Znaczniki znikną, gdy użytkownik oznaczy nowe informacje jako przeczytane.

Last updated