Łączenie elementów pracy

Przegląd

Poza tworzeniem nowych połączonych elementów sprawy ze sprawy lub zapytań, można teraz tworzyć połączenia pomiędzy już istniejącymi sprawami i zapytaniami, co pozwoli lepiej zarządzać działaniami różnych zespołów.

Połączenia między istniejącymi elementami pracy można tworzyć na dwa sposoby:

Należy pamiętać, że można tylko tworzyć połączenia między sprawami i zapytaniami, nie da się natomiast skopiować komunikacji, plików, błędów, linków ani danych niestandardowych pomiędzy istniejącymi elementami pracy.

Łączenie istniejących elementów pracy z poziomu strony domowej

Aby połączyć istniejące elementy pracy z poziomu strony domowej, należy na jej siatce (która może wyświetlać informacje z sekcji „Robocza skrzynka odbiorcza”, „Robocza skrzynka odbiorcza zespołu”, „Moja praca”, „Praca zespołu”) wskazać sprawy i zapytania do połączenia, a następnie wybrać opcję „Połącz”, która pojawi się w górnej części siatki.

Pierwsza wybrana sprawa lub zapytanie będzie tym elementem, z którym połączone zostaną wszystkie następne (albo pierwsza na liście, jeśli wykorzystana zostanie opcja „Zaznacz wszystko”).

Wyświetlone zostanie okienko z komunikatem potwierdzającym, które sprawy lub zapytania zostaną połączone z danym elementem pracy.

Jednorazowo można połączyć do 50 elementów pracy, ale ogólna liczba połączeń jest nieograniczona.

Po przejściu do sprawy lub zapytania, z którą połączone zostały pozostałe elementy, na karcie „Połączone prace” wyświetlane będą WSZYSTKIE przyłączone elementy.

Jeśli użytkownik pracuje właśnie nad jednym z elementów wybranych do połączenia z elementem głównym, na karcie „Połączone prace” przetwarzanego elementu pojawi się tylko informacja o elemencie głównym, bez wykazu wszystkich innych z nim połączonych.

Łączenie istniejących elementów pracy z poziomu jednego z nich

Istniejące elementy pracy można łączyć z poziomu jednego z nich, przechodząc do ekranu elementu i wybierając „+ element pracy”, a następnie „Istniejący element”.

Wyświetlone zostanie wyskakujące okienko, w którym można wyszukać sprawy i/albo zapytania, z którymi ma być połączony dany element pracy.

Jednorazowo można połączyć do 50 elementów pracy, ale ogólna liczba połączeń jest nieograniczona.

Odnośnik do nowej połączonej sprawy lub zapytania pojawi się na karcie „Połączone prace” na ekranie elementów, które zostały połączone.

Rozłączenie elementów pracy

Można w każdej chwili rozłączyć elementy pracy, przechodząc na kartę „Połączone prace” i klikając ikonę „Rozłącz”.

Last updated