Szybkie wyszukiwanie za pomocą niestandardowych pól danych

Możesz teraz wyszukiwać elementy pracy i ich e-maile, używając elementu „Szukaj tej wartości w tym polu”. Uzyskuje się to poprzez wcześniejsze wyszukiwanie za pomocą predefiniowanego kodu wyszukiwania. Przed wpisaniem czegokolwiek w szybkim menu rozwijanym wyświetlane są wszystkie krótkie kody dostępne w systemie oraz pole, którego dotyczą.

Aby wyszukać pole, wprowadź krótki kod i żądaną wartość, np. hq: Laptop

Zwróci to element pracy (Bilet / Proces / Czynność) i wyniki komunikacji w przypadku, gdy to pole ma następującą wartość:

Uwaga: Nie należy wstawiać spacji między „:” a wartością wyszukiwania.

Używanie cudzysłowów do wyszukiwania całych fraz

Możesz umieścić cudzysłowy wokół wartości wyszukiwania, aby wyszukać całą frazę jako wartość pola, którą chcesz znaleźć, np.: bn: "cała fraza"

Możesz równie dobrze wykorzystać to podejście do wyszukiwania fraz z ogólnym wyszukiwaniem dowolnego tekstu, tj. nawet jeśli nie szukasz w niestandardowym polu z zawieszonym krótkim kodem.

Last updated