Pasek zespołu dla członków zespołu

Pasek ten znajduje się w prawej części strony domowej.

Użytkownik, który jest członkiem zespołu, zobaczy na pasku zespołu członków swojego zespołu i swoje nieprzypisane elementy pracy.

Mój zespół

W górnej części paska zespołu widać należące do niego osoby, a dla każdej z nich:

  • Ilość opóźnionej pracy (liczba w środku wykresu kołowego);

  • Termin wykonania tej pracy (oznaczony kolorami czerwonym, pomarańczowym i zielonym);

  • Aktualny status (dostępny lub niepołączony).

Opcje wyświetlania dla członków Mojego zespołu

Status członków zespołu: dostępny albo niepołączony

W tym miejscu użytkownik może sprawdzić, czy członkowie jego zespołu są online czy offline.

System śledzi aktywne sesje Enate w przeglądarce internetowej użytkownika, dzięki czemu potrafi określić, czy jest on wciąż zalogowany.

Uwaga: w przypadku niewłaściwego wylogowania (np. zamknięcia przeglądarki albo wyłączenia komputera bez uprzedniego wylogowania się z Enate) system będzie wyświetlał status online przez standardowy czas oczekiwania (wynoszący zwykle 30 minut).

Należy pamiętać, że status dostępny/niepołączony służy wyłącznie celom informacyjnym i nie jest brany pod uwagę jako kryterium przydziału (np. w ustawieniach „Do kogo to trafi?”).

Dzięki zastosowaniu filtrów można wyświetlać tylko dostępnych, tylko niepołączonych lub wszystkich członków zespołu.

Sortowanie według statusu elementu pracy

Członków zespołu można sortować według statusu elementu pracy:

  • Najmniej / Najwięcej pracy (łącznie)

  • Najmniej / Najbardziej opóźniony (pomarańczowy)

  • Najmniej / Najbardziej opóźniony (czerwony)

  • Najmniej / Najbardziej na czas (zielony)

  • Pozwoli to namierzyć zbyt rozciągnięte zasoby i członków zespołu, między których można podzielić zadania, żeby zrównoważyć obciążenie pracą.

Wyszukiwanie członków zespołu

Wyszukiwarka tekstowa umożliwia także wyszukiwanie poszczególnych użytkowników na liście.

Nieprzypisana praca

W dolnej części paska zespołu użytkownik znaleźć może pogrupowane według kolejek informacje, jak dużo nieprzypisanej pracy znajduje się jeszcze w tych, którymi zarządza. Dane te obejmują ilość nieprzypisanej pracy w każdej kolejce (liczba w środku wykresu kołowego), a także termin jej zakończenia (oznaczony kolorami czerwonym, pomarańczowym i zielonym).

Jeśli znajduje się tutaj nieprzypisana praca, której termin zakończenia już upłynął (będą to wszelkie elementy oznaczone w tej sekcji na czerwono), należy możliwie szybko szukać rozwiązania tej sytuacji.

Last updated