Ustawienia użytkownika

Kliknięcie rozwijanego menu użytkownika spowoduje wyświetlenie następujących opcji:

Informacje o użytkowniku

Klikając na swoje nazwisko lub zdjęcie, otworzymy Ustawienia użytkownika. Można tu wybrać preferowany język interfejsu, dodać zdjęcie profilowe, zmienić hasło, a także ustawić datę i godzinę.

Język

Obecnie Enate obsługuje następujące języki:

 • Angielski (brytyjski)

 • Angielski (amerykański)

 • Hiszpański

 • Portugalski (Brazylijski)

 • Rumiński

 • Węgierski

 • Polski

 • Rosyjski

 • Francuski

 • Niemiecki

W przypadku wybrania języka innego niż angielski, interfejs użytkownika i etykiety dostosują się do nowych ustawień. Jeśli administrator systemu ustawił tłumaczenie dla spraw, zapytań i czynności w jednym z wymienionych powyżej języków, wówczas wszystkie informacje dotyczące tych elementów pracy również zostaną w nim wyświetlone. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Zdjęcie profilowe

Przycisk „Edytuj zdjęcie profilowe” umożliwia przesłanie nowego zdjęcia ze swojego urządzenia. By znaleźć i wybrać zdjęcie, należy kliknąć przycisk edycji. Aktualnie dodane zdjęcie można również usunąć za pomocą przycisku „Usuń”.

Spersonalizowany podpis e-mail

Funkcja „Podpis e-mail” w Enate umożliwia skonfigurowanie własnego podpisu dla wychodzących wiadomości. Treść podpisu należy zdefiniować w sekcji „Podpis e-mail”.

Uwaga: Ustawiony podpis będzie dołączany do wychodzących wiadomości tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru „Dołącz mój podpis do wychodzących wiadomości e-mail” znajdujące się w dolnej części tej sekcji”.

Kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika umożliwiającego utworzenie nowej wiadomości e-mail z poziomu dowolnego elementu pracy spowoduje automatyczne wstawienie zdefiniowanego podpisu u dołu treści tego e-maila..

Zmiana hasła

By zmienić swoje hasło, należy w tym miejscu wpisać stare oraz nowe hasło, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”. Po pomyślnym zresetowaniu hasła użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania, aby zalogować się ponownie przy użyciu nowego hasła.

Pozostałe opcje personalizacji systemu

 • Funkcja „Dołączaj mój podpis do wychodzących wiadomości e-mail” pozwala wybrać, czy w wysyłanych wiadomościach ma pojawić się indywidualny podpis użytkownika.

 • Funkcja „Nie pokazuj wyskakującego okienka tworzenia kontaktu” pozwala wybrać, czy system ma wyświetlać wyskakujące okienko „Utwórz kontakt” przy okazji każdej interakcji z kontaktem, który jeszcze nie został wprowadzony do systemu.

 • Funkcja „Nie pokazuj ostrzeżenia o nowych informacjach” pozwala wybrać, czy system ma wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik zaktualizował element pracy i nie kliknął ikony nowych informacji w celu przejrzenia najnowszych zmian w nim dokonanych.

 • Funkcja „Nie pokazuj ostrzeżenia o agencie globalnym” pozwala wybrać, czy system ma wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik doda agenta globalnego (czyli takiego, który nie jest związany z żadną konkretną firmą) do elementu pracy.

 • Opcja „Nie pokazuj ostrzeżenia «Sprawdź szczegóły»” pozwala użytkownikowi wybrać, czy chce otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy wysyła e-mail na więcej niż jeden adres, który jest już połączony ze skrzynką pocztową Enate, ale nie wyświetlił szczegółów wszystkich elementów pracy, jakie zostaną utworzone lub połączone za pośrednictwem tego adresu.

 • Opcja „Nie pokazuj ostrzeżenia «Usuń adres przekierowania»” pozwala użytkownikowi wybrać, czy chce otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy postanowi usunąć adres e-mail podczas wysyłania wiadomości na więcej niż jeden adres, który jest już połączony ze skrzynką pocztową Enate.

 • JEŚLI Adresowanie Plus jest włączone, żeby usprawnić dopasowywanie e-maili do elementów pracy, opcja „Nie pokazuj ostrzeżenia «Sprawdź szczegóły»” pozwala użytkownikowi wybrać, czy chce otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy wysyła e-mail na więcej niż jeden adres, który jest już połączony ze skrzynką pocztową Enate, ale nie wyświetlił szczegółów wszystkich elementów pracy, jakie zostaną utworzone lub połączone za pośrednictwem tego adresu.

 • JEŚLI Adresowanie Plus jest włączone, żeby usprawnić dopasowywanie e-maili do elementów pracy, opcja „Nie pokazuj ostrzeżenia «Usuń adres przekierowania»” pozwala użytkownikowi wybrać, czy chce otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy postanowi usunąć adres e-mail podczas wysyłania wiadomości na więcej niż jeden adres, który jest już połączony ze skrzynką pocztową Enate.

 • Opcja „Otwórz odnośniki w nowej karcie przeglądarki” pozwala wybrać, czy linki kliknięte w Work Managerze Enate mają być otwierane w nowej, czy w aktualnie używanej karcie przeglądarki. Domyślnie opcja ta jest wyłączona, co oznacza, że po kliknięciu odnośnika nowa treść zostanie wyświetlona w bieżącej karcie przeglądarki. Jeśli wolimy, aby kliknięte linki otwierały się w nowych kartach przeglądarki, należy włączyć tę opcję i zapisać zmiany. Po tej zmianie kliknięcie na odnośnik spowoduje wyświetlenie treści w nowo otwartej karcie przeglądarki.

Wylogowanie

Kliknięcie odnośnika „Wyloguj” spowoduje zakończenie sesji Enate i powrót do ekranu logowania.

Zapomniane hasło

Zapomniane hasło użytkownika można zresetować na ekranie logowania. W tym celu należy:

- kliknąć odnośnik „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania;

- w kolejnym oknie wprowadzić swoją nazwę użytkownika.

Jeśli nazwa jest powiązana z adresem e-mail, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z odnośnikiem do zresetowania hasła.

Za każdym razem, gdy hasło zostanie zresetowane tą metodą, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Cofnij wysyłanie

Funkcja „Cofnij wysyłanie” pozwala opóźnić moment wysłania e-maila, by dać sobie czas na anulowanie lub przejrzenie wiadomości, nim trafi do adresata. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Czas na cofnięcie wysyłanie e-maila należy ustawić za pomocą suwaka.

Ustawienia powiadomień

Dzięki powiadomieniom użytkownicy Enate są na bieżąco informowani o wszystkim, co dotyczy interesujących ich zapytań, czynności i spraw. Można je swobodnie dostosować do własnych potrzeb, wybierając elementy do obserwowania, zdarzenia, o których chcemy być informowani oraz sposób dostarczania samych powiadomień.

Na stronie ustawień wiadomości użytkownik określa, w jaki sposób i które powiadomienia chce otrzymywać.

W tym miejscu można wybrać nie tylko konkretne elementy pracy do obserwowania, ale także bardziej ogólnie określić rodzaj powiadomień, jakie chcemy otrzymywać automatycznie. W tym celu należy:

 • wskazać elementy pracy, do których chcemy otrzymywać powiadomienia, np. elementy we własnej skrzynce odbiorczej;

 • określić rodzaj zdarzeń związanych z tymi elementami pracy, o których chcemy być powiadamiani.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej.

Zakres elementów, dla których mają być wysyłane powiadomienia

Użytkownik może otrzymywać powiadomienia dla elementów pracy, które znajdują się w jego skrzynce odbiorczej i/albo kolejkach.

Zdarzenia, o których mają być wysyłane powiadomienia

Użytkownik musi również wybrać, o jakich zdarzeniach dotyczących wskazanych elementów pracy chce być powiadamiany.

Dostępne są następujące opcje:

Należy pamiętać, że użytkownik otrzyma tylko jedno powiadomienie o tym samym zdarzeniu dla danego elementu pracy.

Sposób powiadomienia – rożne typy powiadomień

Użytkownik otrzyma powiadomienie o każdym zdarzeniu, które wybrał w ustawieniach. Powiadomienie pojawi się w Centrum powiadomień Work Managera (poprzez ikonę powiadomień na wstążce) wraz ze wskazaniem liczby nieprzeczytanych powiadomień. Dodatkowo można wybrać powiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail i/albo wyskakującego okienka w przeglądarce internetowej.

Przydatne odnośniki

Użytkownik ma do dyspozycji trzy przydatne odnośniki:

 1. Strona domowa Enate - strona internetowa firmy Enate. Można tu znaleźć najnowsze zasoby, branżowe informacje oraz opisy nowych wersji programu.

 2. Akademia Enate - tutaj można zapisać się na różne kursy edukacyjne Enate.

 3. Enate Pomoc - odnośnik do plików pomocy Work Managera Enate.

Last updated