Links

Ustawienia użytkownika

Kliknięcie rozwijanego menu użytkownika spowoduje wyświetlenie następujących opcji:

Informacje o użytkowniku

Klikając na swoje nazwisko lub zdjęcie, otworzymy Ustawienia użytkownika. Można tu wybrać preferowany język interfejsu, dodać zdjęcie profilowe, zmienić hasło, a także ustawić datę i godzinę.

Język

Obecnie Enate obsługuje następujące języki:
 • Angielski (brytyjski)
 • Angielski (amerykański)
 • Hiszpański
 • Portugalski (Brazylijski)
 • Rumiński
 • Węgierski
 • Polski
 • Rosyjski
 • Francuski
 • Niemiecki
W przypadku wybrania języka innego niż angielski, interfejs użytkownika i etykiety dostosują się do nowych ustawień. Jeśli administrator systemu ustawił tłumaczenie dla spraw, zapytań i czynności w jednym z wymienionych powyżej języków, wówczas wszystkie informacje dotyczące tych elementów pracy również zostaną w nim wyświetlone. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Zdjęcie profilowe

Przycisk „Edytuj zdjęcie profilowe” umożliwia przesłanie nowego zdjęcia ze swojego urządzenia. By znaleźć i wybrać zdjęcie, należy kliknąć przycisk edycji. Aktualnie dodane zdjęcie można również usunąć za pomocą przycisku „Usuń”.

Spersonalizowany podpis e-mail

Funkcja „Podpis e-mail” w Enate umożliwia skonfigurowanie własnego podpisu dla wychodzących wiadomości. Treść podpisu należy zdefiniować w sekcji „Podpis e-mail”.
Uwaga: Ustawiony podpis będzie dołączany do wychodzących wiadomości tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru „Dołącz mój podpis do wychodzących wiadomości e-mail” znajdujące się w dolnej części tej sekcji”.
Kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika umożliwiającego utworzenie nowej wiadomości e-mail z poziomu dowolnego elementu pracy spowoduje automatyczne wstawienie zdefiniowanego podpisu u dołu treści tego e-maila..

Zmiana hasła

By zmienić swoje hasło, należy w tym miejscu wpisać stare oraz nowe hasło, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”. Po pomyślnym zresetowaniu hasła użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania, aby zalogować się ponownie przy użyciu nowego hasła.

Pozostałe opcje personalizacji systemu

 • Funkcja „Dołączaj mój podpis do wychodzących wiadomości e-mail” pozwala wybrać, czy w wysyłanych wiadomościach ma pojawić się indywidualny podpis użytkownika.
 • Funkcja „Nie pokazuj wyskakującego okienka tworzenia kontaktu” pozwala wybrać, czy system ma wyświetlać wyskakujące okienko „Utwórz kontakt” przy okazji każdej interakcji z kontaktem, który jeszcze nie został wprowadzony do systemu.
 • Funkcja „Nie pokazuj ostrzeżenia o nowych informacjach” pozwala wybrać, czy system ma wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik zaktualizował element pracy i nie kliknął ikony nowych informacji w celu przejrzenia najnowszych zmian w nim dokonanych.
 • Funkcja „Nie pokazuj ostrzeżenia o agencie globalnym” pozwala wybrać, czy system ma wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik doda agenta globalnego (czyli takiego, który nie jest związany z żadną konkretną firmą) do elementu pracy.
 • Opcja „Nie pokazuj ostrzeżenia «Sprawdź szczegóły»” pozwala użytkownikowi wybrać, czy chce otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy wysyła e-mail na więcej niż jeden adres, który jest już połączony ze skrzynką pocztową Enate, ale nie wyświetlił szczegółów wszystkich elementów pracy, jakie zostaną utworzone lub połączone za pośrednictwem tego adresu.
 • Opcja „Nie pokazuj ostrzeżenia «Usuń adres przekierowania»” pozwala użytkownikowi wybrać, czy chce otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy postanowi usunąć adres e-mail podczas wysyłania wiadomości na więcej niż jeden adres, który jest już połączony ze skrzynką pocztową Enate.
 • Opcja „Otwórz odnośniki w nowej karcie przeglądarki” pozwala wybrać, czy linki kliknięte w Work Managerze Enate mają być otwierane w nowej, czy w aktualnie używanej karcie przeglądarki. Domyślnie opcja ta jest wyłączona, co oznacza, że po kliknięciu odnośnika nowa treść zostanie wyświetlona w bieżącej karcie przeglądarki. Jeśli wolimy, aby kliknięte linki otwierały się w nowych kartach przeglądarki, należy włączyć tę opcję i zapisać zmiany. Po tej zmianie kliknięcie na odnośnik spowoduje wyświetlenie treści w nowo otwartej karcie przeglądarki.

Wylogowanie

Kliknięcie odnośnika „Wyloguj” spowoduje zakończenie sesji Enate i powrót do ekranu logowania.

Zapomniane hasło

Zapomniane hasło użytkownika można zresetować na ekranie logowania. W tym celu należy:
- kliknąć odnośnik „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania;
- w kolejnym oknie wprowadzić swoją nazwę użytkownika.
Jeśli nazwa jest powiązana z adresem e-mail, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z odnośnikiem do zresetowania hasła.
Za każdym razem, gdy hasło zostanie zresetowane tą metodą, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Cofnij wysyłanie

Funkcja „Cofnij wysyłanie” pozwala opóźnić moment wysłania e-maila, by dać sobie czas na anulowanie lub przejrzenie wiadomości, nim trafi do adresata. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
Czas na cofnięcie wysyłanie e-maila należy ustawić za pomocą suwaka.

Ustawienia powiadomień

Dzięki powiadomieniom użytkownicy Enate są na bieżąco informowani o wszystkim, co dotyczy interesujących ich zapytań, czynności i spraw. Można je swobodnie dostosować do własnych potrzeb, wybierając elementy do obserwowania, zdarzenia, o których chcemy być informowani oraz sposób dostarczania samych powiadomień.
Na stronie ustawień wiadomości użytkownik określa, w jaki sposób i które powiadomienia chce otrzymywać.
W tym miejscu można wybrać nie tylko konkretne elementy pracy do obserwowania, ale także bardziej ogólnie określić rodzaj powiadomień, jakie chcemy otrzymywać automatycznie. W tym celu należy:
 • wskazać elementy pracy, do których chcemy otrzymywać powiadomienia, np. elementy we własnej skrzynce odbiorczej;
 • określić rodzaj zdarzeń związanych z tymi elementami pracy, o których chcemy być powiadamiani.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej.

Zakres elementów, dla których mają być wysyłane powiadomienia

Użytkownik może otrzymywać powiadomienia dla elementów pracy, które znajdują się w jego skrzynce odbiorczej i/albo kolejkach.
Typ elementu pracy
Szczegóły
Uwagi
Moja skrzynka
Użytkownik otrzyma powiadomienia dla elementów pracy znajdujących się w jego skrzynce odbiorczej, np. elementów do niego przypisanych.
To ustawienie jest domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników.
Moje kolejki
Użytkownik otrzyma powiadomienia dla elementów pracy znajdujących się w kolejkach, w których czeka i/albo którymi zarządza.
To ustawienie jest domyślnie włączone dla liderów zespołów.

Zdarzenia, o których mają być wysyłane powiadomienia

Użytkownik musi również wybrać, o jakich zdarzeniach dotyczących wskazanych elementów pracy chce być powiadamiany.
Dostępne są następujące opcje:
Otrzymano nowe informacje
Otrzymano nową wiadomość e-mail lub uwagę samoobsługi dotyczącą elementu pracy.
Użytkownicy, którzy wybrali otrzymywanie powiadomień dla elementu pracy w powiązanej grupie (np. sprawa i czynności lub zapytania potomne i macierzyste zapytania rozdzielonego), również otrzymają powiadomienie.
Element pracy przypisany
do mnie
Element pracy został przypisany do użytkownika.
Powiadomienie otrzyma tylko osoba, do której element pracy jest przypisany.
Nowy element pracy w kolejce
Kolejka, w której znajdował się element pracy, została zmieniona na kolejkę, w której czeka i/albo którą zarządza użytkownik.
Dodano nowy plik
Nowy plik został ręcznie przesłany przez agenta na kartę plików elementu pracy
Użytkownicy, którzy wybrali otrzymywanie powiadomień dla elementu pracy powiązanego z tym (np. sprawa i czynności lub zapytania potomne i macierzyste zapytania rozdzielonego), również otrzymają powiadomienie.
Przypomnienie o terminie: „Zagrożony”
Termin zakończenia elementu pracy uważa się za zagrożony. Oblicza się go, odejmując od ustawionego terminu/czasu zakończenia elementu pracy przewidywany czas jego wykonania z dodatkowymi 30 minutami.
Np. jeśli element pracy ma być ukończony o 17.00, a przewidywany czas jego ukończenia wynosi 1 godzinę, przypomnienie
o zagrożonym terminie zostanie wysłane
o 15.30.
To powiadomienie NIE zostanie wysłane, jeśli:
-status elementu pracy to „Wersja robocza”
-status elementu pracy to „W toku” i jest on przypisany do użytkownika
-status elementu pracy to „Oczekuje” I podczas ustawiania jego terminu zaznaczono opcję „Dodaj czas oczekiwania”.
Każdy, kto wybrał otrzymywanie powiadomień dla elementu macierzystego tego elementu pracy (o ile istnieje), również otrzyma powiadomienie.
Element pracy jest
opóźniony
Przekroczono termin zakończenia elementu pracy i jest on teraz opóźniony.
Każdy, kto wybrał otrzymywanie powiadomień dla elementu macierzystego tego elementu pracy (o ile istnieje), również otrzyma powiadomienie.
Czynność odrzucona
Robot odrzucił czynność lub wielokrotnie nie był w stanie jej wykonać.
Każdy, kto wybrał otrzymywanie powiadomień dla sprawy macierzystej tej czynności, również otrzyma powiadomienie.
Sprawa wymaga uwagi
Podczas przetwarzania sprawy pojawił się problem i wymagana jest interwencja, nim prace będą mogły ruszyć dalej.
Użytkownicy, którzy wybrali otrzymywanie powiadomień dla elementu pracy powiązanego z tym (np. sprawa i czynności lub zapytania potomne i macierzyste zapytania rozdzielonego), również otrzymają powiadomienie. Należy przy tym pamiętać, że osoba, która odrzuciła czynność należącą do sprawy, nie otrzyma powiadomienia.
Zmiany w zakresie wzajemnej oceny
Wzajemna ocena czynności została oznaczona jako „Przyjęta”, „Odrzucona” albo „Nie można ocenić”.
Uwaga: aby otrzymać takie powiadomienie, użytkownik musi:
 • być w kolejce, do której należy dana czynność (albo zarządzać tą kolejką) ORAZ
 • subskrybować otrzymywanie powiadomień o tej czynności (subskrybowanie powiadomień samej sprawy nie wystarczy) ORAZ
 • mieć włączoną opcję otrzymywania powiadomień z kategorii „Moje kolejki”.
Należy przy tym pamiętać, że osoba, która dokonała wzajemnej oceny, nie otrzyma powiadomienia.
Należy pamiętać, że użytkownik otrzyma tylko jedno powiadomienie o tym samym zdarzeniu dla danego elementu pracy.

Sposób powiadomienia – rożne typy powiadomień

Użytkownik otrzyma powiadomienie o każdym zdarzeniu, które wybrał w ustawieniach. Powiadomienie pojawi się w Centrum powiadomień Work Managera (poprzez ikonę powiadomień na wstążce) wraz ze wskazaniem liczby nieprzeczytanych powiadomień. Dodatkowo można wybrać powiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail i/albo wyskakującego okienka w przeglądarce internetowej.

Przydatne odnośniki

Użytkownik ma do dyspozycji trzy przydatne odnośniki:
 1. 1.
  Strona domowa Enate - strona internetowa firmy Enate. Można tu znaleźć najnowsze zasoby, branżowe informacje oraz opisy nowych wersji programu.
 2. 2.
  Akademia Enate - tutaj można zapisać się na różne kursy edukacyjne Enate.
 3. 3.
  Enate Pomoc - odnośnik do plików pomocy Work Managera Enate.