Różnice między powiązaną grupą a połączonymi elementami pracy

Grupa powiązanych elementów pracy

Powiązane elementy pracy to ściśle połączona grupa elementów, które zachowują się zgodnie z własną określoną konfiguracją, ale mają aktywny wpływ na swój element macierzysty – nie zostanie on ukończony, dopóki trwają prace nad jego elementami potomnymi.

Komunikacja będzie automatycznie współdzielona pomiędzy elementami w powiązanej grupie , dzięki czemu będzie zawsze widoczna. Gdy użytkownik wyśle odpowiedź na wiadomość e-mail w jednym z elementów, stanie się ona widoczna z poziomu wszystkich pozostałych.

Ponadto pliki, odnośniki, błędy, karty inteligentne i kontakty również są udostępniane wszystkim elementom pracy w grupie, więc np. aktualizacja pliku w jednym z elementów spowoduje jego uaktualnienie w całej powiązanej grupie.

Grupy powiązanych elementów pracy obejmują:

  • sprawę i jej czynności;

  • sprawę i jej sprawę (albo sprawy) podrzędną

  • pozostałe zapytanie i inne rozwiązane zapytania, jeśli scalono wiele tych elementów pracy;

  • sprawę potomną i jej macierzyste zapytanie, jeśli zapytanie zostało przekształcone w sprawę.

W przypadku rozdzielonych zapytań należy pamiętać, że migawka z zapisem stanu plików, odnośników, błędów, kart inteligentnych i kontaktów elementu macierzystego nie jest udostępniana zapytaniom potomnym, więc np. aktualizacja pliku w jednym z elementów nie spowoduje jego uaktualnienia w całej powiązanej grupie. Jednak zapytanie macierzyste, którego status zmienił się na „Oczekuje”, nie zostanie ukończone, dopóki trwają prace nad jego elementami potomnymi. Należy również pamiętać, że jeśli zapytanie macierzyste otrzyma nową wiadomość e-mail, zostanie ona skopiowana do jego zapytań potomnych, a nie udostępniona.

Połączone elementy pracy

Gdy elementy pracy nie mają na siebie aktywnego wpływu (np. nie należą do grupy powiązanych elementów), ale nadal istnieje między nimi luźne połączenie i użytkownik chciałby mieć możliwość szybkiego przejścia od jednego z nich do drugiego, należy skorzystać z funkcji „Połączone elementy pracy” .

Połączone w ten sposób elementy pracy zachowują się zgodnie z własną konfiguracją i nie muszą czekać na zakończenie innych. Bez trudu i w dowolnej chwili można luźno połączyć ze sobą dwa lub więcej elementów pracy, dzięki czemu np. osoby pracujące w różnych działach będą na bieżąco informowane o tym, jak przebiegają inne prace związane z zapytaniem lub sprawą, którą sami się zajmują.

Komunikacja pomiędzy połączonymi elementami pracy również nie będzie automatycznie współdzielona, ale można wybrać opcję skopiowania migawki z zapisem stanu komunikacji z jednego elementu pracy do drugiego, z którym jest połączony.

Pomiędzy połączonymi elementami pracy można też udostępniać wiadomości e-mail – więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Ponadto pliki, odnośniki, błędy, dane niestandardowe oraz kontakty nie będą współdzielone automatycznie podczas uruchamiania nowego połączonego elementu pracy, ale można wybrać opcję skopiowania migawki z zapisem ich stanu. Wszelkie wprowadzone do nich zmiany nie będą odzwierciedlone w pozostałych połączonych elementach.

Połączone elementy pracy będą wyświetlane na karcie „Połączona praca” dla spraw i zapytań.

Ten typ połączenia jest przydatny np. w sytuacji, gdy termin ukończenia sprawy nie jest uzależniony od zakończenia innych prac (chociażby przez inny dział), ale osoby zajmujące się którymkolwiek z tych elementów i tak chciałyby wiedzieć, co się dzieje z innymi, a co ważniejsze – mieć do nich szybki dostęp.

Elementy pracy można ze sobą łączyć w następujący sposób:

  • sprawa lub zapytanie utworzone bezpośrednio z już istniejącej sprawy lub zapytania;

  • ręczne dodanie połączenia ze sprawy lub zapytania do innej już istniejącej sprawy lub zapytania.

Last updated