Przerabianie sprawy

Jeśli podczas zajmowania się sprawą wystąpiły problemy, użytkownik ma możliwość jej przerobienia.

Ze sprawy

By przerobić ją ze sprawy, należy wybrać zakładkę „Przerób”. Pojawi się panel z wyborem miejsca, w którym sprawa zostanie ponownie uruchomiona. Sprawę można przerobić od określonego kroku albo od określonej czynności. Można również wybrać harmonogram, jeśli ustawienia systemu pozwalają na to danemu użytkownikowi.

Uwaga: Aby dokonać ponownej oceny warunków sprawy, przerabianie należy zacząć od początku kroku. Dodatkowe informacje:

  • Nie można przerabiać sprawy z poziomu czynności, która została utworzona jako czynność doraźna.

  • Możliwość przerabiania nadal ograniczona jest do kroków poprzedzających bieżący, a tym samym użytkownicy mogą wybierać czynności tylko z poprzednich kroków.

  • W przypadku wielokrotnych przeróbek można trafić na kroki, które zostały już ukończone, w związku z czym nie mogą być wybierane jako punkty ponownego uruchomienia.

Dodatkowo, jeśli sprawa do przerobienia ma jakieś powiązane aktywne sprawy podrzędne lub ręcznie uruchomione czynności (czynności doraźne), można zdecydować się na ich zakończenie w ramach przerabiania sprawy.

Gdy wszystko będzie gotowe, należy nacisnąć przycisk „Przerób” na karcie informacyjnej i rozpocząć przerabianie sprawy.

Status sprawy zmieni się na „W toku”.

Wszystkie aktywne czynności będące częścią danej sprawy zostaną zamknięte z chwilą ustawienia sprawy do przerobienia.

Utworzone zostaną kopie tych czynności – wszystkie ze statusem „Do zrobienia”.

Na osi czasu dodany zostanie wpis informujący o tym, kto i kiedy ustawił sprawę do przerobienia oraz numer kroku i czynność, od których należy rozpocząć jej ponowne opracowywanie. Po wybraniu na osi czasu filtra „Historia przeróbek sprawy” te same informacje pojawią się na osiach czasu powiązanych ze sprawą elementów pracy, czyli jej czynności oraz spraw podrzędnych.

Z czynności

By przerobić sprawę z czynności, należy wybrać zakładkę „Przerób”. Pojawi się panel z wyborem miejsca, w którym sprawa zostanie ponownie uruchomiona. Sprawę można przerobić od określonego kroku albo od określonej czynności. Można również wybrać harmonogram, jeśli ustawienia systemu pozwalają na to danemu użytkownikowi.

Uwaga: Aby dokonać ponownej oceny warunków sprawy, przerabianie należy zacząć od początku kroku. Dodatkowe informacje:

  • Nie można przerabiać sprawy z poziomu czynności, która została utworzona jako czynność doraźna.

  • Możliwość przerabiania nadal ograniczona jest do kroków poprzedzających bieżący, a tym samym użytkownicy mogą wybierać czynności tylko z poprzednich kroków.

  • W przypadku wielokrotnych przeróbek można trafić na kroki, które zostały już ukończone, w związku z czym nie mogą być wybierane jako punkty ponownego uruchomienia.

Dodatkowo, jeśli sprawa do przerobienia ma jakieś powiązane aktywne sprawy podrzędne lub ręcznie uruchomione czynności (czynności doraźne), można zdecydować się na ich zakończenie w ramach przerabiania sprawy.

Gdy wszystko będzie gotowe, należy nacisnąć przycisk „Przerób” na karcie informacyjnej i rozpocząć przerabianie sprawy.

Wszystkie aktywne czynności będące częścią danej sprawy, łącznie z czynnością, którą aktualnie zajmuje się użytkownik, zostaną zamknięte z chwilą ustawienia sprawy do przerobienia:

Dla danej sprawy zostaną utworzone kopie tych czynności – wszystkie ze statusem „Do zrobienia”.

Na osi czasu dodany zostanie wpis informujący o tym, kto i kiedy ustawił sprawę do przerobienia oraz numer kroku i czynność, od których należy rozpocząć jej ponowne opracowywanie. Po wybraniu na osi czasu filtra „Historia przeróbek sprawy” te same informacje pojawią się na osiach czasu powiązanych ze sprawą elementów pracy, czyli jej czynności oraz spraw podrzędnych.

Automatyczne przypisanie czynności rozpoczętych podczas przerabiania sprawy

Jeśli dla aktualnie przerabianej sprawy utworzono czynność, zostanie ona automatycznie przypisana do tego samego użytkownika, który wcześniej ją wykonywał (czyli użytkownika, który wcześniej zakończył czynność lub, jeśli nie została ukończona, jako ostatni był do niej przypisany).

Uwaga: Jeśli w ustawieniach sprawy zaznaczono opcję „Utrzymaj czynności przy mnie”, wówczas systemowa zasada działania „utrzymaj przy” będzie miała pierwszeństwo.

Last updated