Links

Wyszukiwanie zaawansowane

Funkcja zaawansowanego wyszukiwania, która dostępna jest z poziomu ekranu „Widoki”, daje możliwość określenia wielu różnych kombinacji kryteriów wyszukiwania, pozwalając tym samym użytkownikowi w elastyczny sposób przeglądać elementy pracy należące do jego obszaru działalności i wyświetlać pożądane informacje dokładnie jak, jak tego potrzebuje.
Do karty „Widoki” można przejść za pośrednictwem menu nawigacyjnego. Po najechaniu kursorem na znajdującą się tam opcję „Widoki”, wyświetlona zostanie ułożona alfabetycznie lista zapisanych widoków (jeśli jakieś utworzono). Nowe zapisane widoki można bez trudu dodać samemu podczas pracy z danymi na karcie „Widoki”, dzięki czemu nie trzeba będzie za każdym razem wpisywać kryteriów wyszukiwania.

Wyszukiwanie

Aby skorzystać z widoków, należy wprowadzić kryteria wyszukiwania, ustawiając pole, warunek (np. „Równe”, „Większe niż”) oraz wartość, względem której warunek będzie oceniany.
W poniższej tabeli znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat standardowych pól dostępnych w systemie.
Nazwa pola
Opis pola
Rodzaj warunku do zastosowania
Wartość
Rodzaj czynności
Pozwala wyszukiwać czynności określonego rodzaju.
Zaczyna się od
To
Do wyboru: Ręcznie, Ręcznie z wzajemną oceną, Wyślij wiadomość e-mail, Wyślij wiadomość e-mail i czekaj, Rozpocznij sprawę, ABBYY OCR, Czekaj na zakończenie spraw podrzędnych i Uruchom zewnętrzne API.
Przypisane do
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie tego, czy i do kogo są przypisane.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz dane pracownika.
Kontekst
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według określonego kontekstu, czyli klienta, kontraktu i usługi.
To
Wybierz klienta, kontrakt i usługę z rozwijanej listy.
Termin
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich terminu zakończenia.
To
Jest puste
Nie jest puste
To nie
Większe niż
Większe niż lub równe
Mniejsze niż
Mniejsze niż lub równe
Pomiędzy
Wybierz datę.
Data zakończenia
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według daty ich zakończenia, czyli momentu, gdy zostały oznaczone jako „Zamknięte”.
To
Jest puste
Nie jest puste
To nie
Większe niż
Większe niż lub równe
Mniejsze niż
Mniejsze niż lub równe
Pomiędzy
Wybierz datę.
Ostatnio zaktualizowane przez
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ludzkiego lub cyfrowego pracownika, który jako ostatni je zaktualizował.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz dane pracownika.
Ostatnio zaktualizowane
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według daty ich ostatniej aktualizacji dokonanej przez ludzkiego lub cyfrowego pracownika.
To
Jest puste
Nie jest puste
To nie
Większe niż
Większe niż lub równe
Mniejsze niż
Mniejsze niż lub równe
Pomiędzy
Wybierz datę.
Adres e-mail wnioskodawcy pierwotnego
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie adresu e-mail ich wnioskodawcy pierwotnego, czyli osoby, której zgłoszenie było podstawą utworzenia danego elementu pracy.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Nazwa wnioskodawcy pierwotnego
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie nazwy ich wnioskodawcy pierwotnego, czyli osoby, której zgłoszenie było podstawą utworzenia danego elementu pracy.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Należy do
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według osób, do których należą, czyli tych, które są za nie aktualnie odpowiedzialne.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz dane pracownika.
Proces macierzysty
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich macierzystych procesów, np. wpisanie nazwy sprawy wyszuka jej czynności.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę procesu macierzystego.
Numer referencyjny procesu macierzystego
Numer referencyjny elementu pracy (np. sprawy macierzystej), który dał początek temu elementowi.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz numer referencyjny.
Adres e-mail kontaktu głównego
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie adresu e-mail ich kontaktu głównego.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Nazwa kontaktu głównego
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie nazwy ich kontaktu głównego.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Kolejka
Kolejka, do której trafiają sprawy, zapytania i czynności zgodnie z ich przekierowaniem.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kolejki.
Numer referencyjny
Unikatowy numer referencyjny, np. 101342-T.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz numer referencyjny.
Aktywność
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich statusu. Aktywne elementy pracy mają status „Do zrobienia”, „W toku” lub „Oczekuje”.
To
Wybierz „Tak”, jeśli chcesz wyszukać elementy pracy, których status to „Do zrobienia”, „W toku” lub „Oczekuje”.
Wybierz „Nie”, jeśli chcesz wyszukać elementy pracy, których status to nie „Do zrobienia”, „W toku” lub „Oczekuje”.
Harmonogram
Pozwala wyszukiwać sprawy według ich harmonogramu.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wybierz harmonogram z rozwijanej listy.
Zakres harmonogramu
Pozwala wyszukiwać sprawy według zakresu ich harmonogramu.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz zakres harmonogramu.
Struktura harmonogramu
Pozwala wyszukiwać sprawy według struktury ich harmonogramu.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wybierz strukturę harmonogramu z rozwijanej listy.
Rok harmonogramu
Pozwala wyszukiwać sprawy według roku ich harmonogramu.
To
Jest puste
Nie jest puste
To nie
Większe niż
Większe niż lub równe
Mniejsze niż
Mniejsze niż lub równe
Pomiędzy
„Większe niż lub równe”, „Mniejsze niż”, „Mniejsze niż lub równe” lub „Zaczyna się od”, wpisz rok.
Jeśli wybrany warunek to „Pomiędzy”, wpisz dwa różne lata, pomiędzy którymi chcesz wyszukiwać.
Dział usług
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według obszaru działalności firmy, w ramach którego są uruchomione, np. „Wypłaty”.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Wybierz dział usług z rozwijanej listy.
Usługodawca
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według firmy obsługującej dany element pracy (najczęściej jest to twoja firma).
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Wybierz usługodawcę z rozwijanej listy.
Rozpoczęte
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według daty ich rozpoczęcia.
Większe niż
Większe niż lub równe
Mniejsze niż
Mniejsze niż lub równe
Pomiędzy
Wybierz datę.
Rozpoczęte przez
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według tego, kto je rozpoczął.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz dane pracownika.
Sposób rozpoczęcia
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według sposobu, w jaki zostały rozpoczęte, np. z przychodzącej wiadomości e-mail, z automatycznego harmonogramu lub ręcznie.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wybierz: Przepływ pracy, Ręcznie, Samoobsługa, Robotyzacja, E-mail, Zapytanie, Przesyłanie zbiorcze, Harmonogram, Połączony element pracy.
Poziom 1. kategorii zapytania;
Pozwala wyszukiwać zapytania według poziomu 1. ich kategorii, czyli najwyższego poziomu kategoryzacji zapytań (np. „Wniosek w sprawie opieki zdrowotnej”).
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz wartość poziomu 1. kategorii zapytania.
Poziom 2. kategorii zapytania
Pozwala wyszukiwać zapytania według poziomu 2. ich kategorii, czyli kolejnego poziomu kategoryzacji zapytań (np. „Pokrycie kosztów podróży międzynarodowej”).
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz wartość poziomu 2. kategorii zapytania.
Poziom 3. kategorii zapytania
Pozwala wyszukiwać zapytania według poziomu 3. ich kategorii, czyli najbardziej szczegółowego poziomu kategoryzacji zapytań (np. „Zapytanie o uprawnienia”).
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz wartość poziomu 3. kategorii zapytania.
Tytuł
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich tytułu – krótkiego tekstowego opisu elementu pracy, często będącego tematem pierwotnej wiadomości e-mail.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz tytuł elementu pracy.
Typ elementu pracy
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich typu (zapytanie, sprawa albo czynność).
To
Wybierz sprawę, zapytanie albo czynność.
Adres e-mail wnioskodawcy
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie adresu e-mail ich wnioskodawcy.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Nazwa wnioskodawcy
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie nazwy ich wnioskodawcy.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Status
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich aktualnego statusu.
To
To nie
Wersja robocza
Do zrobienia
W toku
Oczekuje Rozwiązane Zamknięte
Powód zmiany statusu
Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich aktualnego powodu zmiany statusu.
To
To nie
Czynność nie może zostać zakończona
Wszystkie odnośne czynności zakończone
Wszystkie rozdzielone zapytania zakończone
Zablokowane przez regułę biznesową
Anulowane
Zakończone
Nie powiodło się
Otrzymano opinie
Czas na opinię minął
Nie znaleziono pliku dla wyodrębniania IDP
Nie skonfigurowano sklepu
Otrzymano nowe informacje
Nowo utworzone
Co najmniej jedna czynność nie została zakończona pomyślnie
Zakończono poprzedni krok
Ponownie otwarte przez zasoby
Przeróbka
Zaplanowana data i godzina osiągnięta
Sprawa podrzędna zakończona
Sprawa podrzędna anulowana
Sprawa podrzędna jeszcze nie rozpoczęta
Czas upłynął
Nieznana osoba
Zaktualizowane przez Enate
Zaktualizowane przez Enate (na etapie czynności „Zakończenie sprawy”)
Zaktualizowane przez integrację
Zaktualizowane przez zasoby
Zaktualizowane przez zespół wsparcia
Oczekuje na weryfikację przez użytkownika
Oczekuje na Sklep
Adres e-mail podmiotu
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie adresu e-mail ich podmiotu.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Nazwa podmiotu
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie nazwy ich podmiotu.
Zaczyna się od
To
Jest puste
Nie jest puste
Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Typ oczekiwania
Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie ich typu oczekiwania, np. „Oczekiwanie na więcej informacji” itp.
To
Jest puste
Nie jest puste
To nie
System zewnętrzny Wstrzymane Powiązane elementy pracy
Oczekuje na więcej informacji
Oczekuje do
Można również wybierać pola na podstawie dowolnych pól danych niestandardowych, które zostały skonfigurowane w systemie.
Możesz dodać dowolną liczbę dodatkowych zestawów warunków, klikając ikonę zielonego plusa.
Po wprowadzeniu warunków wyszukiwania kliknij przycisk „Szukaj”, aby wyświetlić wyniki. Całkowita liczba wyników wyszukiwania zostanie wyświetlona na górze siatki.

Wybór kolumn danych, które mają być widoczne w wynikach wyszukiwania

Podobnie jak w przypadku siatek „Robocza skrzynka odbiorcza” i „Moja praca”, również w przypadku wyników wyszukiwania użytkownik może wybrać, które kolumny danych mają być wyświetlane albo ukryte, klikając ikonę koła zębatego nad ich siatką.
Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko „Ustawienia wyświetlania i kolumn”, umożliwiające wybranie kolumn danych, które mają być wyświetlane w wynikach wyszukiwania.
Uwaga: te niestandardowe preferencje dotyczące kolumn danych pozostaną niezmienione podczas wielu wyszukiwań i po ponownym zalogowaniu się.

Grupowanie i zamawianie

Możesz również Grupować i Sortować wyniki wyszukiwania, wybierając preferencje Grupuj według i Sortuj według z odpowiednich list rozwijanych.
Uwaga: Można określić tylko pojedyncze kryteria grupowania, a wyniki zostaną wczytane po rozwinięciu pojedynczej grupy.

Zapisywanie nowych widoków

Widoki można zapisać, a następnie wywołać w dowolnym momencie. Liczba widoków, jakie użytkownik może zapisać, jest nieograniczona.
By uzyskać dostęp do swoich zapisanych widoków, należy kliknąć odnośnik „Zapisane widoki”.
Otworzy to możliwość wyszukania, zmiany nazwy i skasowania wcześniej zapisanych widoków.
Można skopiować nazwę zapisanego widoku, klikając ikonę kopiowania na karcie:

Eksportowanie widoków wyszukiwania zaawansowanego do Excel

Widoki danych z wyszukiwania zaawansowanego można eksportować do arkuszy programu Excel. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższym filmie:
Aby wyeksportować widoki danych do arkusza programu Excel, należy wprowadzić kryteria wyszukiwania na stronie „Wyszukiwanie zaawansowane”, a następnie kliknąć „Przełącz na eksport”.
Zobaczymy wówczas listę wszystkich wyeksportowanych wcześniej plików wraz z datami ich pobrania, rozmiarem, łączną liczbą wierszy w arkuszu, a także datą żądania, rozpoczęcia i zakończenia eksportu.
Przed wyeksportowaniem wyników wyszukiwania możemy edytować nazwę docelowego pliku.
Można też dopasować zakres danych do eksportu, klikając przycisk „Wybierz kolumny”. Kolumny wybrane w wyszukiwaniu będą zaznaczone automatycznie, ale to również można zmienić.
Klikamy przycisk „Eksportuj”.
Plik pojawi się w nowym wierszu w sekcji „Wyeksportowane pliki” z ikoną oczekiwania. Odświeżamy siatkę.
Ikona zmieni się na pojedynczego zielonego „ptaszka”, który wskazuje, że eksport został zakończony.
Jeśli podczas eksportowania wystąpił błąd, wyświetlona zostanie czerwona ikona ostrzeżenia.
Aby pobrać plik, wystarczy kliknąć jego nazwę.
Po zakończeniu pobierania ikona zmieni się na podwójnego zielonego „ptaszka”.
Data i godzina pobrania pojawią się w kolumnie „Pobrano”.
Wyniki wyszukiwania zaawansowanego zostaną zapisane w pliku .xlsx łącznie z nazwami wybranych kolumn.
Na początku nazwy kolumn będą wyświetlane tylko w języku angielskim. Wersje zlokalizowane pojawią się w kolejnej wersji Enate.
Należy też pamiętać, że wyeksportować możemy maksymalnie milion wierszy.
Nazwy kolumn w wyeksportowanym pliku są inne niż nazwy wyświetlane w interfejsie użytkownika na stronie „Wyszukiwanie zaawansowane”.
Dalsze informacje: Dostęp do funkcji eksportu do pliku programu Excel nie jest włączony dla standardowych ról członka zespołu i lidera zespołu. Aby z niego skorzystać, należy utworzyć rolę niestandardową w sekcji zarządzania użytkownikami w Builderze, zaznaczając opcję „Może eksportować widoki wyszukiwania zaawansowanego do Excel” w sekcji dostępu do funkcji wyszukiwania zaawansowanego.

Kopiuj/Wklej do Excela

Można skopiować i wkleić informacje z siatki Widoki do arkusza kalkulacyjnego Excel, wybierając informacje, które chcesz skopiować i używając klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V. Kopiowane i wklejane informacje obejmują wszelkie zastosowane fi ltry. Tytuły kolumn również zostaną automatycznie skopiowane i wklejone.
Możesz także skopiować i wkleić wszystkie informacje z siatki Widoki, używając skrótu Ctrl+A.
Uwaga: skopiowane zostaną tylko te informacje, które zostały załadowane do siatki Widoki.