Links

Strona główna

Strona główna umożliwia liderom i członkom zespołów przeglądanie pracy w ich obszarze działalności, tj. elementach pracy czekających w kolejkach do wykonania wraz z członkami zespołu (zarówno ludźmi jak i robotami).
Z elementów pracy, na które masz pozwolenie w swoim systemie, zobaczyć można:
  • Elementy pracy, które są przypisane do ciebie
  • Elementy pracy, które są przypisane od twojego menadżera, czyli osoby, której podlegasz (jeśli ją posiadasz)
  • Elementy pracy, które są przypisane do Twoich współpracowników (osoby zarządzane przez tę samą osobę co ty)
  • Elementy pracy w kolejce, do której należysz / jesteś przypisany jako lider.
Dodatkowo jako lider zespołu zobaczysz:
  • Elementy pracy, które są przypisane do osób, którymi zarządzasz (tzn. osoby, które tobie podlegają)
  • Elementy pracy przypisane do osób, którymi zarządzasz (rekurencyjnie w dół hierarchii relacji menedżerów).
  • Elementy pracy w zarządzanej przez ciebie kolejce, nawet jeśli nie jesteś jej członkiem.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć, w jaki sposób ustawić użytkowników, którzy podlegają Tobie (czyli Twojemu Zespołowi), oraz Kolejki, którymi zarządzasz.