Szybkie wyszukiwanie

Skorzystaj z Szybkiego wyszukiwania, aby wyszukać osoby, Elementy pracy oraz komunikację.

Domyślnie Szybkie wyszukiwanie wyszukuje wszystkie trzy kategorie, ale możesz skupić się na wyszukiwaniu tylko jednej z nich, wybierając z lewej strony rozwijanego nagłówka Szybkiego wyszukiwania.

Wyszukiwanie elementów pracy

Można wyszukiwać elementy pracy (czyli zapytania, sprawy i czynności), wpisując w szybkim wyszukiwaniu powiązane z nimi słowa kluczowe.

Jeśli wyników jest zbyt dużo, można filtrować je dalej, wybierając określony typ elementu pracy.

Wyniki wyszukiwania zawierają odniesienie, tytuł, nazwę procesu, status elementu pracy, termin zakończenia (oznaczony kolorami czerwonym, pomarańczowym i zielonym) oraz imię i nazwisko osoby, do której dany element jest aktualnie przypisany.

Ponadto za pomocą suwaka można filtrować wyniki wyszukiwania według daty rozpoczęcia od „Dzisiaj” do „Miniony rok”, a także wskazywać konkretne zakresy dat.

Najechanie kursorem na element pracy w szybkim wyszukiwaniu spowoduje wyświetlenie ikony „Przejmij”. Kliknięcie jej natychmiast przypisze ten element do użytkownika.

Z kolei kliknięcie samego elementu w wierszu otworzy go w nowej karcie.

Wyszukiwanie osób

Pracowników można wyszukiwać według imienia, nazwiska, firmy i adresu e-mail.

Ponadto do systemu można dodawać dalsze właściwości rozszerzone o osoby, a wszystkie właściwości tekstu / ciągu można wyszukiwać w Szybkim wyszukiwaniu. Na przykład, możesz mieć kontakt ze stroną trzecią z atrybutami 'Nazwa kraju' itp., które będą mogły być wyszukiwane w Szybkim wyszukiwaniu.

Kryteria, które można przeszukiwać, np. „Numer pracownika” jest wyświetlany, gdy rekordy są zwracane w wynikach Szybkiego wyszukiwania, w wierszu pod nazwą kontaktu.

Jeśli masz wiele wyników, możesz je przefiltrować, klikając „Kontakt” lub „Agent”. Kiedy klikniesz na kontakt, system pokaże tylko kontakty z odpowiednimi kryteriami wyszukiwania.

Kliknięcie osoby otworzy stronę Działania kontaktu, na której można wyświetlić bieżącą i historyczną aktywność - elementy pracy związane z tą osobą - całą jej komunikację i rozpocząć dla niej nową pracę.

Uwaga: Będziesz mógł zobaczyć tylko adresy e-mail i kontakty należące do firm, do których masz dostęp. Ustawienia te są konfigurowane w programie Builder, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Tworzenie nowego rekordu kontaktu z Szybkiego wyszukiwania

Jeśli szukasz nowego kontaktu, którego aktualnie nie ma w systemie, możesz utworzyć nowy kontakt z samego Szybkiego wyszukiwania. Przejdź do wyszukiwarki osób w Szybkim wyszukiwaniu i kliknij „dodaj kontakt”.

Po kliknięciu w „dodaj kontakt” system zdekoduje i automatycznie wypełni imię, nazwisko i adres e-mail. Po wypełnieniu wszystkich informacji i kliknięciu utwórz kontakt, nastąpi przejście do „strony aktywności kontaktu” użytkownika.

Uwaga: kontaktowy adres e-mail w systemie musi być unikatowy.

Wyszukiwanie komunikacji

Można wyszukiwać komunikację (czyli wiadomości e-mail, uwagi i pozycje komunikacji samoobsługi), wpisując w wyszukiwarce słowa kluczowe z wiadomości e-mail (z tematu, treści lub danych kontaktowych w polach Od, Do, DW i UDW), uwagi lub pozycji komunikacji samoobsługi.

Wyniki można filtrować dalej, wybierając określony typ komunikacji (przychodząca wiadomość, wychodząca wiadomość, uwaga, komentarz samoobsługi), klikając jedną z ikon u góry.

Suwak pozwala filtrować wyniki według daty odebrania lub wysłania (od „Dzisiaj” do „Miniony rok”), a także wskazywać konkretne zakresy dat.

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone od najnowszych według daty wysłania albo otrzymania wiadomości e-mail.

Wyniki wyszukiwania wiadomości e-mail będą zawierać takie szczegóły, jak adres Do/Od (w zależności od tego, czy dana wiadomość e-mail została wysłana, czy odebrana), wskazującą na to ikonę (jeśli wiadomość e-mail została wysłana przez użytkownika lub członka jego zespołu, wówczas ikona będzie zielona, a jeśli wiadomość została odebrana przez użytkownika lub członka jego zespołu – niebieska), temat wiadomości, a także kilka pierwszych wierszy jej treści wiadomości e-mail oraz czas jej wysłania bądź odebrania.

Wyniki wyszukiwania uwag zawierają autora uwagi, kilka pierwszych wierzy jej treści oraz datę sporządzenia.

Kliknięcie danej pozycji komunikacji otworzy związany z nią element pracy w nowej karcie.

Wyszukiwanie plików

W szybkim wyszukiwaniu można wyszukiwać pliki lub elementy pracy poprzez dołączone do nich pliki. Wyszukiwanie plików obejmuje pliki bezpośrednio połączone z danym elementem pracy ORAZ pliki, które zostały załączone do komunikacji danego elementu.

W wynikach wyszukiwania zawarte będą szczegóły takie jak typ pliku (np. czy został on dołączony do elementu pracy, czy do jego komunikacji), data ostatniej aktualizacji pliku (jeśli plik jest dołączony do elementu pracy) lub kiedy wiadomość e-mail została wysłana/otrzymana (jeśli plik jest załącznikiem do komunikacji), numer referencyjny i tytuł elementu(-ów) pracy, do którego plik jest dołączony oraz temat komunikacji (jeśli plik jest załącznikiem do komunikacji). Wyniki wyszukiwania zostaną posortowane od najnowszych według daty ostatniej aktualizacji pliku lub daty wysłania/otrzymania wiadomości e-mail, jeśli plik jest załącznikiem do komunikacji. Kliknięcie nazwy pliku spowoduje pobranie jego kopii.

Uwaga: użytkownik może zobaczyć tylko te pliki i elementy pracy, do których ma dostęp na podstawie posiadanych uprawnień. Uprawnienia te należy skonfigurować w Builderze (kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji). Nie da się również wyszukać tych plików albo załączników do komunikacji, które zostały usunięte.

Dodatkowo, aby ograniczyć problemy związane z wydajnością, w wynikach wyszukiwania nie będą zwracane:

  • Załączniki do komunikacji rozpoczynające się od „Mime Attachment”

  • Załączniki do komunikacji rozpoczynające się od „MIME-Attachment”

Nadal można wyszukiwać załączników tekstowych w formacie MIME, ale wyniki będą dotyczyć tylko plików elementów pracy. Inne wyniki może zwrócić wyszukiwanie hasła „mim”.

Należy również pamiętać, że podczas wyszukiwania plików system kieruje się zasadą „zaczyna się od”, dodając symbol wieloznaczny na KOŃCU wyszukiwanego tekstu. W praktyce oznacza to, że wyszukiwarka nie odnajdzie pliku o nazwie „Invoice Processing.docx” po słowie „processing”, za to wpisanie słowa „invoice” zwróci pożądane wyniki.

Last updated